Hva er DUIN?

Foreningen for donorunnfangede i Norge ønsker å samle informasjon og være et ressurssenter for donorunnfangede personer med tilhørighet i Norge. Dette er et sted hvor personer anonymt kan dele sine historier med hverandre og allmennheten for å inspirere til en større forståelse for de utfordringene vi står ovenfor.

Spørsmål og svar

Å være donorunnfanget betyr at man er resultatet av en assistert befruktning ved hjelp av donerte kjønnsceller, enten ved bruk av sædceller eller eggceller.

I denne sammenheng brukes ordet donere i medisinsk øyemed som ved donasjon av sæd eller egg til assistert befruktning.

Å donere (fra latin donare, ‘gi’) betyr opprinnelig å gi bort noe av stor verdi eller betydning for mottakeren, for eksempel en større pengesum eller fast eiendom som blir overlatt til allmennyttige formål. Mottakere av en donasjon er ofte samfunnet eller veldedige organisasjoner.

Donor er et forholdsvis nytt ord, det ble notert i bruk i norsk i 1952. På samme tid fikk donere også et nytt bruksområde. Siden da har man kunnet gi bort noe også i medisinsk øyemed, som blod, sæd, egg, vev eller organer til transplantasjon. (Store medisinske leksikon, 2020)

Assistert befruktning er befruktning som skjer utenfor kroppen eller ved inseminasjon. Dette er blitt en vanlig måte å hjelpe ufrivillig barnløse til å bli foreldre.

Det er foreløpig et vanskelig spørsmål å gi ett reelt svar på, i Norge er det ca 2 000 nyfødte barn pr år som har blitt unnfanget ved hjelp av assistert befruktning. Det vil si 4% av alle fødte i Norge. Men hvor mange av disse som er unnfanget ved hjelp av en donor er usikkert.

En måte å finne ut om man er donorunnfanget er selvfølgelig å spørre foreldrene dine, de kan ha blitt anbefalt hemmelighold. Men den sikreste måten å finne ut dette på er via en DNA-test. En DNA-test betyr at man som regel bruker noe som ser ut som en q-tips på innsiden av kinnet før man sender denne inn til ett firma som f.eks MyHeritage, FamilyTreeDNA osv.