En stor takk til våre bidragsytere

Foreningen for donorunnfangede i Norge er en nyoppstartet medlemsorganisasjon stiftet i 2020 for å fremme donorunnfangedes interesser og rettigheter. 

DUIN jobber i dag på frivillig basis og ønsker å takke alle parter som har bidratt med å få det resultatet vi har fått og vi ønsker dermed å gi disse personene/firmaene ett lite klapp på skuldra for arbeidet de har lagt inn.

Martine Julianne Markussen

Utvikling av visuell profil og logo

Skjelbred design

Utvikling og vedlikehold av hjemmeside og webhotell

Våre medlemmer

Research og innhold av fakta på vår hjemmeside