Hva betyr det at du kan finne nye og ukjente halvsøsken?
Som donorunnfanget er det en reell sjanse for at du har opptil flere ukjente halvsøsken “der ute”. For mange er også oppdagelsen av halvsøsken etter en DNA-test også årsaken til at man har funnet ut at man er donorunnfanget. 

Hvor mange halvsøsken kan man ha?

I 2020 gikk man en fra begrensing på åtte barn per donor fordelt på 6 familier, til et ubegrenset antall barn fordelt på 6 familier. På 70- og 80- tallet er det uklart hvordan dette ble regulert. I denne perioden ble det heller ikke ført noen oversikt eller statistikk på hvor mange barn som ble til ved hjelp av en gitt donor. Det var det store fokuset på anonymitet som gjorde at denne statistikken ikke ble ført. Det ble sett på som en forsikring for både donor og foreldrene at det ikke var noe som kunne knytte sammen en gitt donor og “hans” donorbarn. Så vi vet ikke hvor store “søskenflokkene” i denne perioden faktisk var. Det vi vet er at det finnes donorunnfangede i denne perioden som ikke har funnet donorsøsken (enda) og det finnes de som har funnet over 10 halvsøsken.

For de som er unnfanget utenfor Norge gjelder det stort sett andre regler. Noen land har vært strenge med antall barn det er “lov” til å få fra en donor, mens for andre er det viktigere å beholde såkalte “gode donorer”. I USA er det donorsøskenflokker på over 100 halvsøsken. I de fleste land har dette blitt gradvis strengere og det er helst i de eldre sakene hvor enorme søskenflokker dukker opp, som denne saken her fra Storbritannia hvor en mann født på 50-tallet fant ut at han hadde over 600 halvsøsken.

Hvordan finne halvsøsken?

Det er stort sett to metoder man kan finne halvsøsken fra samme donor på. Enten ved treff på en kommersiell DNA-test, eller ved å søke etter halvsøsken med samme donornummer som en selv. Det siste tilfellet er kun tilgjengelig dersom den donorunnfangede er blitt til på en klinikk som kobler barnet og donoren med et slikt nummer. Dette er vanlig praksis i dag og pålagt i Norge nå. Men de som er unnfanget på en av klinikkene i Norge før 2005 har ikke denne muligheten.

Den første kontakten

Så når treffene på nye halvsøsken lyser mot deg, hva gjør du da? Det er ikke sikkert at den personen du har fått treff med vet at han/hun er donorunnfanget. Da er det plutselig du som gir “det store sjokket” til en som ennå er en fremmed person. 

Hvordan man tar en slik nyhet er svært individuelt, for noen er dette bare endelig er forklaring på “noe” som har manglet eller føltes feil ellers i livet. For andre er dette helt uventet og kan virke skremmende. 

Det er også et ekstra lag i denne litt vanskelige situasjonen. Den personen du har fått treff med kan være et barn av donor som har vokst opp med han som far. Det er ikke alle som har fortalt sine barn at de har donert sæd. 

Før du tar kontakt tenk på at dette er informasjon som potensielt kan forandre ganske mye for personen i andre enden. Vær forberedt på at den andre personen ikke ønsker kontakt på samme måte som deg, eller i det hele tatt.

Så hva bør du egentlig si i en første melding til en ukjent halvsøster eller halvbror? Her er noen råd fra en donorsøskenflokk som nå teller 11 stykker:

Vi har funnet hverandre, hva nå?

Å finne donorhalvsøsken kan være en berikelse. Dette er personer som går igjennom det samme som deg (selv om man kanskje er litt på forskjellig sted i prosessen) og det er veldig nyttig å få snakket med noen. Det kan være mange spørsmål man går og grubler på etter å ha funnet ut at man er donorunnfanget, og det er veldig fint å ha noen å dele dette med. Noen spørsmål kan man få helt eller delvis svar på i fellesskap. Det er for eksempel veldig interessant å se på hvilke trekk og egenskaper man har til felles, og hvilke trekk som sannsynligvis kommer fra donor.

 

Hvis du trenger flere råd eller noen å snakke med kan vi anbefale at du blir med i den lukkede facebookgruppa.