Om oss

Foreningen Donorunnfangede i Norge (DUIN), ble stiftet sommeren 2020 med formål om å jobbe for å fremme donorunnfangedes interesser og rettigheter. Vi jobber mot å bli en medlemsorganisasjon åpen for alle som er unnfanget med donerte kjønnsceller, og som har tilknytning til Norge. Med donerte kjønnsceller mener vi Sæd- og eggdonasjon.

Vi arbeider løpende med en ordning for medlemsregister og innmelding (link til medlemsskapsiden og teksten), og oppfordrer i mellomtiden at donorunnfangede melder seg inn i vår lukkede Facebookgruppe Donorunnfangde (donorbarn) Norge. Dette er et trygt miljø for utveksling av tanker, spørsmål og utfordringer rundt det å være donorunnfanget, og vi i DUIN ber om å respektere anonymiteten til gruppens innhold og medlemmene for øvrig. Styret i DUIN administrerer aktivt denne gruppen.

DUIN består i dag av 7 styremedlemmer som på helt frivillig basis arbeider for foreningen. Målet er å bli en synlig forening som tilbyr viktig informasjon, påvirker beslutningsprosesser og bidrar til gode debatter rundt temaet donasjon av kjønnsceller. Vårt hovedmål er å sikre donorunnfangedes interesser i alle ledd.

På sikt ønsker vi å kunne invitere til medlemsmøter og årsmøter, hvor vi sammen med våre medlemmer staker ut kursen fremover og hvilke områder vi skal ha fokus på.  

Her kan du lese mer om hvem vi er.

Har du noen spørsmål, tanker eller behov for å snakke med noen – ta gjerne kontakt med oss her.

Hilsen styret: Maria, Raymond, Nina, Egil, Øystein og Karoline.

logoen til duin
logoen til duin

Hvem er vi?

Donorunnfangede er en betegnelse på personer som er unnfanget ved hjelp av medisinsk teknologi og donerte kjønnsceller. Den donorunnfangede har derfor ett annet genetisk opphav enn én eller flere i den familien man vokser opp i.

I offentlig regi har barnløse ektepar kunnet motta hjelp til å få barn med donorsæd siden 1939. Sæddonor var anonym og gynekologene anbefalte foreldrene å beholde unnfangelsesmåten som en hemmelighet for barnet og omverdenen. Fra 2005 ble anonym sæddonasjon avskaffet i Norge. I dag kan også assistert befruktning med donorsæd tilbys samboere, kvinner som er gift eller samboer med en annen kvinne og enslige kvinner. Eggdonasjon blir tillatt i Norge fra 2021. Dobbeltdonasjon er ikke tillatt ved norske fertilitetsklinikker.

DUIN (Foreningen for Donorunnfangede i Norge) jobber for donorunnfangedes særegne interessefelt opp mot det offentlige, og for de donorunnfangede. Vi ønsker også å være en ressursorganisasjon for donorunnfangede og andre som ønsker informasjon. Vi er spesielt opptatt av den individuelles rett til å kjenne til sitt genetiske opphav og eie sin egen historie.

I en tid hvor kommersielle DNA-tester og slektsforskning basert på DNA brer om seg er det langt flere som får vite om sitt genetiske opphav. Man kan også finne ukjente genetiske søsken og foreldre. Dette vil også fremover gjelde mange, og det løfter flere nye problemstillinger frem i lyset.

Vår holdning er at så lenge det offentlige legger til rette for unnfangelse med det offentliges assistanse har det offentlige også et særskilt ansvar i forhold til å ivareta den donorunnfangedes interesser og informasjonsbehov. Vi ønsker derfor:

 • Sikre at alle donorunnfangede vokser opp med kunnskap om sin tilblivelse.
 • At det offentlige tar ansvar for et offentlig DNA register for informasjon om
  donorsøsken og donor.
 • At det offentlige tar ansvar for omfattende og oppdatert
  forskning, samt oppfølging av donorunnfangede og deres familie.
 • Å være en tydelig
  stemme i de offentlige prosessene og debattene som griper inn i de donorunnfangedes
  virkelighet.

 

Kontakt oss

post@duin.no

Vår Facebookside

Org. nummer: 925 349 534

For presse

Konstituert Leder: Raymond A. K. Egge

+47 45 88 64 70

raymond.egge@duin.no

logoen til duin